Zabezpieczenie roszczeń finansowych

Uzyskaj pewność co do otrzymania swoich należności. Dokonamy zabezpieczenia Twoich roszczeń, abyś mógł mieć pewność otrzymania zapłaty z tytułu dokonanych transakcji, wykonach usług lub zawartych umów.

Pomożemy Ci dokonać zabezpieczenia transakcji aby uniknąć ryzyka i niepewności co do zapłaty należności. W porozumieniu z klientem dobieramy i ustalamy właściwe instrumenty prawne. Możliwość dokonania zabezpieczenia istnieje na każdym etapie współpracy gospodarczej, zarówno przed jak i po dokonaniu transakcji czy zawarciu umowy.

Szczególnym rodzajem zabezpieczeń są przymusowe zabezpieczenia na majątku dłużnika. W trakcie dochodzenia należności podejmiemy odpowiednie działania aby dokonać skutecznego zabezpieczenia egzekwowanej przez Ciebie kwoty. Postępowanie to jest kluczowe dla skutecznego odzyskania należności gdy dłużnik celem uniknięcia zapłaty ukrywa lub zbywa swój majątek.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.