Zakup wierzytelności

Sprzedaj nam swoją wierzytelność i odzyskaj pieniądze. Przeniesiesz na nas ryzyko związane z dochodzeniem należności. Różnicę pomiędzy wartością wierzytelności a ceną sprzedaży możesz zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Zakup wierzytelności to usługa polegająca na bezwarunkowym nabyciu należności na podstawie umowy cesji. Skupujemy wierzytelności o różnym stopniu przeterminowania i o różnym statusie prawnym. Cena nabycia ustalana jest indywidualnie dla pakietu lub pojedynczej wierzytelności.

Procedura wygląda następująco:
1. Analizujemy przesłaną do nas dokumentację.
2. Wstępnie dokonujemy bezpłatnej analizy dłużnika.
3. Proponujemy warunki zakupu wierzytelności.
4. Podpisujemy umowę.
5. Przelewamy pieniądze na Twój rachunek bankowy.