Dochodzenie roszczeń finansowych

Twój kontrahent nie wywiązuje się z umowy? Otrzymałeś towar niezgodny z opisem lub zamówieniem? Zlecona przez Ciebie usługa nie została należycie wykonana? Nie rezygnuj z przysługujących Ci roszczeń lub należnej rekompensaty. Z nami znajdziesz satysfakcjonujące rozwiązanie.

Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Ta podstawowa zasada nie jest znana Twojemu kontrahentowi? Nie pozwól aby ustalone warunki umowy były wiążące tylko w stosunku do Ciebie gdy tymczasem druga strona swobodnie je narusza.

Dokonamy analizy sytuacji w kontekście zawartej umowy i przedstawimy roszczenia jakie można na tej podstawie wywodzić.

Pomożemy Ci odzyskać pieniądze za niewykonaną bądź wykonaną nieodpowiednio usługę. Wyegzekwujemy całkowity lub częściowy zwrot kosztów za wadliwy, niezgodny z opisem towar. Wynegocjujemy najbardziej korzystne dla Ciebie warunki. W zależności od sytuacji dokonujemy tego w sposób polubowny lub na drodze sądowej.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.